พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบรางวัลผู้พิชิต Fit and Firm ให้กับบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการปิดโครงการ "ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ ชาวอาภากร" จัดโดย คณะกรรมการ รักชุมชน รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑