ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบรางวัลผู้พิชิต Fit and Firm ให้กับบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการปิดโครงการ "ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ ชาวอาภากร" จัดโดย คณะกรรมการ รักชุมชน รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑