ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day หน้าบ้าน หน้ามอง วัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมมือกันในการทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลให้สวยงาม น่ามอง ถูกสุขลักษณะ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วย เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑