พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day หน้าบ้าน หน้ามอง วัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมมือกันในการทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลให้สวยงาม น่ามอง ถูกสุขลักษณะ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วย เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑