รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฐานทัพเรือสัตหีบ" เพื่อสร้างความพร้อมในร่างกายของกำลังพลในการสนับสนุนหน่วยต่างๆ

ของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฯ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ นาย ณ หน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐