เรียน ผู้รับบริการ ที่รับยาลดความดันโลหิตสูง จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถรับประทานได้ตามปกติ เนื่องจากไม่อยู่ใน 5 ตำรับยาที่ อย. เรียกเก็บค่ะ

 

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฐานทัพเรือสัตหีบ" เพื่อสร้างความพร้อมในร่างกายของกำลังพลในการสนับสนุนหน่วยต่างๆ

ของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฯ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ นาย ณ หน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐