โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย นาวาเอก ปรัชญา เกิดกรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ ผู้บริหารจัดการความรู้ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เรื่อง"การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สนับสนุน

ภารกิจ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ศูนย์อาภากร)" จากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑