ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย นาวาเอก ปรัชญา เกิดกรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ ผู้บริหารจัดการความรู้ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เรื่อง"การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สนับสนุน

ภารกิจ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ศูนย์อาภากร)" จากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑