พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2018 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ระหว่าง หน่วยแพทย์กองทัพเรือ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และฝ่ายอเมริกา ในหมวดเรือช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ (HA/DR)  โดยมี นาวาเอกไพรัช  ยิตติพินิจ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นผู้อำนวยการฝึก ฯ  กำลังพลเข้าร่วมการฝึกจำนวน ๑๑๒ นาย
ณ พื้นที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑