พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดผ้าแพรป้าย ศูนย์อาหาร  "เรือนรักษ์ชุมพล"  พร้อมมอบป้าย  "Clean Food Good Taste"  อาหารสด  รสอร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการตรวจสุขาภิบาลโดยแผนกสุขาภิบาล ฯ  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการว่าจะได้รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค และทางผู้ประกอบการร้านค้าได้ร่วมกันรณรงค์งดใช้พลาสติกและโฟม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านรักสิ่งแวดล้อม   ซึ่งถือว่า เป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรและผู้มารับบริการ     ณ   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑