พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวต้อนรับ คณะบุคลากรใหม่ระดับปริญญาตรีของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๘๘ นาย พร้อมฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และ ความผูกพันต่อองค์กร และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบริการทางการแพทย์เพื่อความพร้อมของ ทร." โดย นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร รองผู้อำนวยการกองนาวิกเวชกิจ ฯ ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑