พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าด้วยการฝังเข็ม โดย พลเรือเอก วรศักดิ์ จันหนู - นาง โชติกา ชัยรัตน์ และ คุณ สุรชัย อรรถจินดา - คุณ กัญญ์วิญาณ์ สวัสดิภักดิ์ บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑