พล.ร.ต.เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ รับมอบถุงผ้าและของที่ระลึก จาก คุณ ดาราวรรณ  ทองใบ  ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ พร้อมคณะ

 

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ ให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกร่วมกับต่างประเทศและปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องสุวิชาญแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑