การฝึกผสมด้านการแพทย์   CARAT 2018

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ ให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกร่วมกับต่างประเทศและปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องสุวิชาญแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

       

                

การจัดการความรู้ KM (Best Practice 2018) : Visual checklist Life Support Set for nurse