พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ ให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกร่วมกับต่างประเทศและปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องสุวิชาญแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑