พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กำลังพลบริหารร่างกาย ตาม model ของนายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสสส.ในเรื่องการบริหาร่างกาย ระหว่างการทำงานเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากความพร้อมของร่างกาย

  

 

คริสตจักรใจผูกพัน  นำสมาชิกจำนวน  ๔๐  คน  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรและผู้ป่วยของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ประกอบกิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาส การเล่นเกมส์ การแจกรางวัล ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร  เมือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐