คริสตจักรใจผูกพัน  นำสมาชิกจำนวน  ๔๐  คน  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรและผู้ป่วยของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ประกอบกิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาส การเล่นเกมส์ การแจกรางวัล ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร  เมือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐