พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กำลังพลบริหารร่างกาย ตาม model ของนายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสสส.ในเรื่องการบริหาร่างกาย ระหว่างการทำงานเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากความพร้อมของร่างกาย

  

 

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามวงรอบเดือนเกิด   สำหรับข้าราชการทหารเรือ และลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพเรือ  พื้นที่สัตหีบ   โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ  โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เป็นต้นไป