รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามวงรอบเดือนเกิด   สำหรับข้าราชการทหารเรือ และลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพเรือ  พื้นที่สัตหีบ   โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ  โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เป็นต้นไป