พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กำลังพลบริหารร่างกาย ตาม model ของนายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสสส.ในเรื่องการบริหาร่างกาย ระหว่างการทำงานเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากความพร้อมของร่างกาย

  

 

นาวาเอกไพรัช ยิตติพินิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีสักการะและบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระอนุสาวรีย์ "หมอพร" หน้าโรงพยาบาลอาภาเกียรติวงศ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐