น.อ.พัลลภ  สุภากร ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ ในหัวข้อ "กายบริหารท่ามณีเวช การใช้ยาในผู้สูงอายุ ยาสำหรับโรคกรดไหลย้อนและท้องผูก" ตามนโยบาย  “โรงพยาบาลแห่งความรัก”   ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร   เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐