พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "การให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากชุดปฏิบัติการต่างๆ ที่เข้าร่วมในภารกิจดังกล่าว ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างและการแสวงหาความรู้ และแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสรฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐