ศูนย์ฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนวิทยากรและเจ้าหน้าที่อบรมการกู้ชีพทางน้ำ ให้การอบรบนักกีฬาเรือพาย จำนวน ๓๖ คน ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐