ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

 

 

ด้วย พล.ร.ต.ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  เป็นโรงพยาบาลแห่งความรัก"   ได้แก่  


                     1.รักผู้มารับบริการ

                        รักผู้มารับบริการรวมทั้งญาติ  ประดุจญาติมิตร  กล่าวทักทายด้วยคำพูดที่สุภาพ อ่อนโยนและให้บริการด้วยรอยยิ้ม ด้วยน้ำใจไมตรี


                     2.รักชุมชน

                        รักชุมชนรอบและหน่วยทหารในพื้นที่่สัตหีบ  รวมทั้งบนเรือรบหลวง  ดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัย ส่งเสริมการป้องกันโรคในชุมชน  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

  
                   3.รักษ์สิ่งแวดล้อม

                      ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม  โดยการนำกล่องหรือภาชนะมาใส่อาหาร  รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน