ด้วย พล.ร.ต.ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  เป็นโรงพยาบาลแห่งความรัก"   ได้แก่  


                     1.รักผู้มารับบริการ

                        รักผู้มารับบริการรวมทั้งญาติ  ประดุจญาติมิตร  กล่าวทักทายด้วยคำพูดที่สุภาพ อ่อนโยนและให้บริการด้วยรอยยิ้ม ด้วยน้ำใจไมตรี


                     2.รักชุมชน

                        รักชุมชนรอบและหน่วยทหารในพื้นที่่สัตหีบ  รวมทั้งบนเรือรบหลวง  ดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัย ส่งเสริมการป้องกันโรคในชุมชน  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

  
                   3.รักษ์สิ่งแวดล้อม

                      ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม  โดยการนำกล่องหรือภาชนะมาใส่อาหาร  รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน