พล.ร.ต. ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรพลผู้ช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ กองทัพเรือ (NEMTA) รุ่น ๓/๖๐ โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐