พล.ร.ต.ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๗ นาย พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันที่่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

       

                

การจัดการความรู้ KM (Best Practice 2018) : Visual checklist Life Support Set for nurse