พลเรือตรี  ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์

ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก  ไพรัช  ยิตติพินิจ

รอง  ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก ปรัชญา  เกิดกรุง

รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ