โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ      ที่อยู่ 2045 หมู่ 1 ถนน ชายทะเล ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20180      

ประชาสัมพันธ์  โทร. 0-3843-7172  ต่อ   73080 , 73081      

 

email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fb: https://www.facebook.com/abkhospital