รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งกำลังพล ด้านการแพทย์ ร่วมฝึกบรรเทาสาธารณภัย โดยกองทัพเรือ ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ วันนี้(10 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ลือชัย

รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 (ศบภ.ทรภ.1) และการบูรณการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย รวมทั้งชมการสาธิต การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันในทะเล โดยมี พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทา สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเล รวมทั้งอุบัติภัยทางทะเล เช่น เรือจม ลูกเรือบาดเจ็บในเรือประมง บริเวณพื้นที่ทางทะเลอ่าวไทยตอนบน และจังหวัดชายทะเล ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยหากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทะเล เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า“ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน” ทั้งนี้พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และจัดหน่วยเฝ้าติดตามสถานณ์การณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุภัยพิบัติต่างๆ หรืออุบัติเหตุในทะเล และการรั่วไหลของน้ำมันขึ้น สามารถออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชน และระงับเหตุการณ์ต่างๆ ให้คลี่คลายได้ทันท่วงที โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายตรง 1696 ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ