พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร

บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

ให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 72 หลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 45

และข้าราชการ รร.ชต.ยศ.ทร. จำนวน 70 นาย

ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 0830-1200  ณ ห้องเรียน 1 รร.ชต.ยศ.ทร.

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่