พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายในหัวข้อ

การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ให้แก่ กำลังพลของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ  

ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1330-1600

ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ (กบน.สบส.กพ.ทร.)

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่