นาวาเอก สุเชษฐ  ตรรกธาดา ผู้อำนวยการ กวก.ศวก.พร.

อ่านสารจาก พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ

ให้กับ ข้าราชการ กวก.ศวก.พร. และ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ.ฯ

เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2564

ณ ลานข้างอาคาร กวก.ศวก.พร. เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 เวลา 0830

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่