พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายในหัวข้อ

การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ให้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำอาคาร บก.ทร.

พื้นที่วังนันทอุทยาน จำนวน 55 นาย 

ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900 - 1200

ณ ห้องประชุม รร.ขว.ทร. ชั้น 2 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่