กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดวิทยากร

อบรมการปฐมพยาบาล กู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED   

ในหลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้น พ.จ.อ. ประจำปี งป.65

ของ กรม สห.ทร. ในวันจันทร์ ที่ 15 พ.ย.64 ณ บก.กรม สห.ทร.

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่