พลเรือตรีหญิง วรารัตน์  สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน

ในพิธีเปิด

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า พ. ประจำปี งป.65

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900

ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ รร.นวก.ศวก.พร.

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่