พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ให้แก่หลักสูตรอาชีพเพื่อนเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค พศ. เหล่า สบ.

รุ่นที่ 1  ประจำปี งป.65

ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย.64 เวลา 1300 - 1600 ณ รร.สบ.สบ.ทร.

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่